HOME
PAZSIE & TALENT
VISIE

AANBOD & WERKWIJZE
PROFIEL
CONTACT
Het aanbod van Pazsie

Pazsie
adviseert, ondersteunt en coacht bij:
Verander- en cultuurtrajecten
Talentmanagement, talentassessment en talentontwikkeling
Strategische personeelsplanning
Strategische talent- en opvolgingsplanning
Duurzame inzetbaarheid van mensen in organisaties
Leiderschapstrajecten

Pazsie heeft ervaring in de volgende sectoren:
Zakelijke en financiële dienstverlening
Overheid, zorg en welzijn
Logistiek en FMCG
Onderwijs en vakbonden

De werkwijze van Pazsie
Pazsie stelt samen met de opdrachtgever de talentstrategie op van de organisatie. Zij brengt deze in lijn met de identiteit en doelen van de organisatie. Pazsie focust daarbij op duurzame verbinding tussen mens en organisatie. Zij stimuleert de organisatie om hun aanwezige talenten te onderkennen, herkennen en optimaal te benutten. Pazsie streeft naar duurzame inbedding om de juiste persoon, op het juiste moment, op de juiste plek te krijgen (nu en in de toekomst), zodat daarmee ook de organisatie in haar kracht komt en haar doelen kan verwezenlijken.