HOME
PAZSIE & TALENT
VISIE

AANBOD & WERKWIJZE
PROFIEL
CONTACT
Als passie en talent samenkomen
Het mooie is dat iedereen over passie en talenten beschikt. Het zijn de drijfveren waardoor mensen gedreven en geïnspireerd worden. Passies en talenten gaan hand in hand. Passie is de droom, talent geeft gestalte aan die droom. Om de passie en talenten in beeld te brengen maakt Pazsie gebruik van de Talentenscan.

Talentontwikkeling draagt daarmee bij aan een duurzame versterking van uw organisatie. Visie, veerkracht en vertrouwen zijn noodzakelijk om dit te realiseren.


Talentontwikkeling volgens Pazsie
Talent ontwikkelt zich als mensen de ruimte (en het vertrouwen) krijgen om te experimenteren en te leren.
Talent kun je stimuleren door de mensen uit te dagen en met hen in gesprek te blijven.
Organisaties zijn succesvol als ze in staat zijn verbinding te creëren tussen de koers van de organisatie en passies en talenten van de mensen die daarbinnen werken.


Als je passie en talent weet te verbinden, ben je onoverwinnelijk - Sylvia Pors