HOME
PAZSIE & TALENT
VISIE

AANBOD & WERKWIJZE
PROFIEL
CONTACT
Talentenscan met TMA
De Talenten Motivatie Analyse (TMA) geeft inzicht in de sterke punten van mensen. Het maakt als het ware een MRI-scan van hun persoonlijkheid en brengt 22 drijfveren en 44 talenten in beeld. Unieke is dat er dwarsverbanden worden gelegd tussen verschillende talenten. Op basis van deze combinaties kan worden bekeken welke talenten samen tot specifiek gedrag leiden.

Met deze scan is een vergelijking te maken tussen de gewenste competenties vanuit de functie en de aanwezige en ontwikkelbare competenties van de medewerker. Op basis hiervan wordt inzichtelijk of de persoon op zijn plek zit, zijn talenten optimaal tot zijn recht komen en welke andere functies (eventueel in de toekomst) goed aansluiten bij zijn aanwezige talenten.

TMA is ontwikkeld door EhrmVision in Utrecht. De analyse is wetenschappelijk onderbouwd, objectief en ontwikkelingsgericht.

Per persoon wordt er een analyserapport geleverd met een beschrijving van de persoonlijkheid, een overzicht van de kwaliteiten en valkuilen en suggesties voor (talent)ontwikkeling. Talentcoaching op basis van de analyse focust zich op deze kwaliteiten.

De TMA kan gebruikt worden bij:
Talent- en competentieontwikkeling
Strategische personeelsplanning
Teamcoaching
Loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid
Selectievraagstukken